Hyresvillkor

Hyresvillkor Göteborg ljud & ljus

Grundkrav
– Minimiålder 18år
– Inga betalningsanmärkningar
– Svensk id-handling ska uppvisas vid upphämtningstillfället.
– Betalning via Swish sker vid upphämtning av utrustningen om inget annat skriftligt avtalats.

Hyresvillkor Göteborg ljud & ljus (nedan kallad GLL)
1. Hyrestagaren ansvarar till fullo för hyrd utrustning från upphämtningstillfället till dessa att samtlig utrustning returnerats. Detta gäller vid tex brand, stöld, vandalisering, transportskador. Hyrestagare ansvarar också för att hyrd utrustning är försäkrad under hela hyresperioden.
Vid förlust av utrustning så är kunden som godkänt hyresvillkoren ensamt ersättningsskyldig. Beloppet som kommer att faktureras är GLL:s nyanskaffningsvärde för den förlorade utrustningen ink frakt. Detta belopp kommer att faktureras.

2. Utrustningen kommer att återlämnas i samma skick som den var vid upphämtningstillfället. Om utrustningen är skadad/smutsig eller på annat sätt inte uppfyller punkt 2 så ska detta meddelas GLL:s personal vid återlämningen.
Skulle GLL:s personal efter återlämning finna skador på utrusningen så kommer hela kostnaden för reparation samt reservdelar att faktureras hyrestagaren.

3. Om det under någon period uppstår problem med den hyrda utrustningen ring då direkt till vår jourtelefon. 031-20 10 30 eller 070-262 72 09.
Om detta inte görs och GLL inte får en chans att avhjälpa felet inom en rimlig tidsperiod så kan inte en diskussion om hyresreduktion vid återlämningen komma ifråga.

4. GLL har rätt att återta hyrd utrustning under pågående hyresperiod om misstanke om misskötsel finnes eller om betalning uteblivit.

5. Om det av någon anledning uppstår förhinder mot att hämta upp bokat utrustning så kontakta oss så snart som möjligt.

8. Vid tejpning av kablar får endast tejp som är köpt av GLL användas. Skulle det användas annan tejp och rester blir kvar på kablarna så debiterar GLL:s summan för en nya motsvarande kabel. Inga undantag görs.

– Utrustning hämtas upp på vårt lager på Manufakturgatan 5, på det leveransdatum som står på ordern och efter tidsbokning eller enligt överenskommelse.

Hyresbeloppet betalas med Swish vid upphämtningstillfället om inget annat avtalats.

Tips, tänk på att:

– Ni har nu hyrt professionell utrustning som vid ett felaktigt/oansvarigt användande kan resultera i hörsel/synskador, ha respekt för utrustningens extraordinära prestanda och använd dessa på ett positivt sätt.

– Lämna aldrig utrustning obevakad eller i lokaler som saknar larm samt galler för fönster eller där den är synlig för personer som vistas utanför lokalen/bilen osv. Förvara alltid utrustningen hemma så långt det är möjligt.

– Börja alltid monteringen i god tid så att ni i lugn och ro kan koppla ihop samt provlyssna/testköra utrustningen för att bästa möjliga prestanda ska uppnås samt för att kontrollera att inga skador uppstått under transport som påverkar funktionen. Skulle detta vara fallet ring då direkt till vår jourtelefon.